Z przyjemnością informujemy, iż wniosek pt.”Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa F.P.H.U. PARMA - swojskie jadło u Gały” zyskał pozytywną opinię komisji konkursowej i uzyskał dofinansowanie w ramach II naboru wniosków do Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Dnia 30.06.2014 roku podpisano umowę o dofinansowanie. Głównym celem niniejszego projektu jest wzbogacenie oferty turystycznej regionu poprzez stworzenie produktu lokalnego: sznycel a la Gromadzyń, który wpisuje się w markę „Made in Karpaty” jak również stworzenie idealnego miejsca do wypoczynku dla  turystów, które swoim wyglądem i klimatem, będzie nawiązywał do specyfiki Bieszczad. Cel ten przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności oferty mojej firmy, podniesienia jakości świadczonych usług czego efektem będzie wzrost osiąganych przeze mnie dochodów jak również zostanie stworzone miejsce pracy, co w dobie dużego w regionie bezrobocia jest bardzo istotne.

 

Cel główny zostanie zrealizowany, dzięki realizacji celów szczegółowych takich jak:

• Przeprowadzanie koniecznych dla realizacji projektu remontów.

• Zakup niezbędnego wyposażenia.

• Wykreowanie produktu lokalnego: sznycel a la Gromadzyń wpisującego się w markę „Made in Karpaty”.

• Rozwijanie współpracy z lokalnymi usługodawcami.

• Wzbogacenie oferty turystycznej regionu.

 

Produkty projektu:

  • 4  aneksy kuchenne w domkach na stoku,
  • usługa remontowa (cyklinowanie podłogi, układanie kostki, murek oporowy) oraz  remont łazienek w karczmie „U Gały”

 

Okres realizacji: 30 czerwiec – 30 listopad 2014

Pozyskana dotacja: 63 600,00 PLN, tj. 18 997,55 CHF.

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt "Alpy Karpatom ", realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.

 

 

 

 

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swisscontribution.admin.ch/poland

 

Galeria